Verklaring gegevensbescherming en register

Dit is een register en verklaring inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de Wet op de persoonsgegevens (Artikelen 10 en 24) en de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Informatie bijgewerkt op 4 maart 2022.

1. griffier

Xeraliving Oy, werkgelegenheids-ID: 3135873-4

Valimotie 17-19, 00380 Helsinki

e-mail: hallo @xeraliving.fi

telefoon: 0440552355 / 044 275 5152

2. De contactpersoon die verantwoordelijk is voor het register

Veera Ylikotila

Adres en andere contactgegevens hierboven.

3. Registreer naam

Xeraliving klantenregister

4. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke (klantrelatie).

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is om te communiceren met klanten.

5. Gegevensinhoud van het register

De informatie die in het register wordt opgeslagen, is: de naam van de persoon, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, adres), ID's/profielen in sociale mediadiensten, informatie over bestelde diensten en hun wijzigingen, factureringsinformatie, andere informatie met betrekking tot de klantrelatie en bestellingen.

6. Regelmatige informatiebronnen

De in het register op te nemen informatie wordt van de klant zelf verkregen wanneer de klant een bestelling plaatst in de webwinkel, per e-mail of via social media diensten.

7. Regelmatige doorgifte van gegevens en doorgifte van gegevens buiten de EU of EER

Informatie wordt alleen overgedragen aan Verkkologistiikka Oy in de onderdelen die nodig zijn voor de orderverwerking. Informatie zal niet worden bekendgemaakt aan andere partijen, met uitzondering van officiële verzoeken.

Gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of EER, met uitzondering van verzoeken van autoriteiten.

8. Principes van registerbescherming

Bij de verwerking van het register wordt zorgvuldigheid betracht en is de informatie die met behulp van informatiesystemen wordt verwerkt goed beveiligd. Wanneer registergegevens worden opgeslagen op internetservers, wordt de fysieke en digitale gegevensbeveiliging van hun hardware dienovereenkomstig verzorgd. De registrar zorgt ervoor dat opgeslagen gegevens, evenals servertoegangsrechten en andere gegevens die essentieel zijn voor de beveiliging van persoonlijke gegevens, vertrouwelijk worden behandeld en alleen door die werknemers van wie het de functieomschrijving is.

9. Recht op inzage en recht om correctie van informatie te eisen

Elke persoon in het register heeft het recht om hun informatie die in het register is opgeslagen te controleren en de correctie van eventuele onjuiste informatie of de aanvulling van onvolledige informatie te eisen. Als een persoon de op hem opgeslagen gegevens wil controleren of correcties wil aanvragen, moet het verzoek schriftelijk worden verzonden naar de gegevensbeheerder op het adres info@xeraliving.com. Indien nodig kan de registrar de aanvrager vragen om zijn identiteit te bewijzen. De verwerkingsverantwoordelijke reageert op de klant binnen de tijd die is bepaald in de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming (doorgaans binnen een maand).

10. Overige rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Een persoon in het register heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens over hem uit het register ("recht om te worden vergeten"). Degenen die geregistreerd zijn, hebben ook anderen Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, zoals het beperken van de verwerking van persoonsgegevens in bepaalde situaties. Verzoeken moeten schriftelijk worden gestuurd naar de verantwoordelijke op: info@xeraliving.com. Indien nodig kan de registrar de aanvrager vragen om zijn identiteit te bewijzen. De verwerkingsverantwoordelijke reageert op de klant binnen de tijd die is bepaald in de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming (doorgaans binnen een maand).

COOKIES

Op onze website gebruiken we de zgn cookie-functie, d.w.z. cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de computer van de gebruiker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen, dat kan worden gebruikt om de communicatie tussen de internetbrowser en de server te regelen. Met behulp van cookies is het mogelijk om informatie op te slaan over bijvoorbeeld de internetsites die de gebruiker heeft bezocht, zodat de pagina "onthoudt" wanneer de gebruiker de volgende keer op de pagina komt. De cookie helpt de beheerder van de internetpagina's om bezoekers te identificeren die de pagina's vaak bezoeken, om het voor bezoekers gemakkelijker te maken om in te loggen op de pagina's en om samengestelde informatie over bezoekers te kunnen verzamelen. We gebruiken ook cookies om bewegingen binnen de site te volgen en om advertenties te richten. Met behulp van informatie kunnen we de inhoud en het gebruik van onze pagina's voortdurend verbeteren. Informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, wordt niet geïdentificeerd, maar wordt in bulk verwerkt.

Cookies beschadigen de computer of bestanden van de gebruiker niet. Als de gebruiker die onze website bezoekt niet wil dat wij de bovengenoemde informatie met behulp van cookies ontvangen, kunnen cookies worden uitgeschakeld door de browserinstellingen te wijzigen. Wel is het goed om er rekening mee te houden dat cookies nodig kunnen zijn voor het goed functioneren van de webwinkel, zoals het bewaren van het winkelwagentje.

Anonieme webanalyse

We kunnen de volgende tools en diensten gebruiken om anonieme informatie over surfen op het web te verzamelen:
Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/
Google-remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=nl
Facebook-pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel
Microsoft Bing voegt toe: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies